Családi értékek, elhivatott szakmaiság

Általános szerződési feltételek

www.pharmax.hu webshop

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Well Pharma Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Zay utca 3., adószám: 23386392-2-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által a  www.pharmax.hu honlapon üzemeltetett webshop használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Well Pharma Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 1037 Budapest, Zay utca 3.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@pharmax.hu

Adószáma: 23386392-2-41

Cégjegyzékszáma: 01 09 981084

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított ÁSZF-et.

Adatkezelési szabályok:

2.1. A webshop adatvédelmi nyilatkozatát a honlap „Adatvédelmi nyilatkozat” menüpontja alatt található.

2.2. Adatvédelmi nyilvántartási száma: tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a webshop termékei közül. A honlapon feltűntetett árak a rendelés időpontjában érvényes bruttó listaárak. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, a szállítási költséget azonban nem.

3.2. A webshopban található termékekről a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akciós árról és az akció időtartamáról.

Rendelés menete

4.1. A vásárló a kiválasztott termék esetében a „Termékinformáció” gombra kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Megvásárolom”/”Gyorsvásárlás” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A honlap jobb felső sarkában található „Kosár” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Tovább a pénztárhoz” gombra.

4.2. A webshopban utánvéttel és bankkártyás fizetés (OTP Simple Pay) történő fizetésre van lehetőség. A teljes vételár és a szállítási költség megfizetésére utánvét esetén a küldemény átvételekor kerül sor készpénzben. A küldemények kézbesítése a  Express One futárszolgálaton keresztül történik. Az ExpressOne kétszer próbálja meg kézbesíteni a csomagot, amennyiben az átvétel nem történik meg kérheti a csomag újraküldését a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeken, azonban ekkor újra meg kell fizetni a postaköltséget. A postára adás időpontjáról és a kiszállítás várható idejéről az „Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül érdeklődhet.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A “Tovább a pénztárhoz” gombra kattintás után adja meg a vásárláshoz szükséges számlázási és szállítási adatait, és a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés elküldése” gombra.

5.2. Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt van csak lehetősége. A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik. A rendelés feldolgozásáról e-mailes visszajelzést küldünk a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről. Ezután a vásárlónak már csak a visszaigazoló e-mailben megadott vagy az “Kapcsolat ” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetősége rendelésének módosítására, illetve visszavonására.

5.3. Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem tudja teljesíteni, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

Elállás joga

6.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a vásárló a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.

6.2. Az elállás joga  csak akkor illeti meg a fogyasztót, ha nem bontja ki a terméket. A kibontott termékért nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

6.3. Az eladó köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A visszatérített összeg csak a fel nem bontott termékekre vonatkozik, a postaköltségre nem. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

6.4. Az elállási jog érvényesítéséhez juttassa el elállási nyilatkozatát az ” Elérhetőségek ” menüpont alatt található posta vagy e-mail címre.

Elállási nyilatkozatminta

Címzett:

Alulírott/ak  kijelentem/kijelentjük,  hogy  gyakorlom/gyakoroljuk  elállási/felmondási  jogomat/jogunkat  az  alábbi  termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Panaszkezelés

7.1. Panasz esetében kérjük, hogy forduljon hozzánk az ” Elérhetőségek ” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül.

 

Hírlevél feliratkozások / megrendelési adatok kezelése
Cégnév: SalesAutopilot Kft.
Szolgáltatás: MailMaster / SalesAutopilot
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Tel: (+36) 1 490 0172

Vegyes rendelkezések

8.1. A megegyezéssel harminc naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogviták esetén lehetőség van a Fogyasztó vagy a Szolgáltató lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulnia, vagy az Európai Bizottság által biztosított Online Vitarendezési Platform használatára.

A békéltető testületek elérhetőségei
(link: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek)

Online Vitarendezési Platform elérhetősége
(link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU)

ÁSZF letöltése

 

 

Budapest, 2018.szeptember 16.

Frissítve: 2020. július 9.